/**/

מדיניות פרטיות של האתר visa4burma.co.il

במהלך הזמנת הויזה, תצטרכו למלא באתרנו את פרטיכם האישיים ואת פרטי הטיסה לבורמה. מידע זה נשמר אצלנו בשרת ומשמש אותנו על מנת להוציא את הויזה עבורכם. המידע אינו עובר לגוף צד שלישי לצורך פרסום או רווחים מסחריים. המידע האישי שלכם אינו נחשף לאיש מלבד האנשים אשר אחראים על הנפקת הויזה עבורכם. המידע שלכם לא ישמש לשום מטרה מלבד הנפקת הויזה שלכם.

פרטי כרטיס האשראי שלכם אינם נשמרים על שרתי האתר, וצוות האתר אינו חשוף למידע על פרטי כרטיס האשראי שלכם. פרטי הכרטיס מוזנים על ידיכם לאתר של PayPal, ואנחנו מקבלים את התשלום מהם.